Category Archives: Aktuális


Húsvéti locsolás

húsvéti locsolás

A húsvéti locsolás ősi katartikus rítus keresztényesített formája.

Eredetének egyházi magyarázata részint a keresztelésre utal, részint arra a legendára, amely szerint a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat locsolással akarták volna a zsidók elhallgattatni, illetve a Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadás hírét vivő asszonyokat.

Magyarország egyes vidékein e napot vízbevető, vízbehányó hétfőnek […]A húsvéti tojás

húsvéti tojás

A tojás a termékenység, a teremtés, az újjászületés legősibb jelképe. Bármilyen kicsi is, képes a világegyetem nagyságát s az élettelenből az élőbe való átmenet rejtélyét jelképezni.

Nemcsak Európában, de Ázsiában is ezekkel a fogalmakkal hozzák kapcsolatba. Sok természeti nép teremtésmítoszában szerepel a tojás, egyes kultúrákban nemcsak az istenek születtek tojásból, de a halottak mellé is […]Erdély

erdély

Kamasz koromban kezdődött, egy kolozsvári kirándulással. Csoóri szavaival mert
"El kell indulni minden útra

az embert minden úton várják.

Nincs halálos érv a maradásra,

csak a találkozásra s a kalandra."
Negyven éves barátságok kezdődtek el akkor. Két várost ismerek utcáról utcára házról házra, Kalocsát és Kolozsvárt. A korondi motívumok körülvesznek, emlékeztetnek, hogy kicsit oda is tartozom, ha […]